به همت هیات پزشکی ورزشی شهرستان قدس یک دوره کلاس کمکهای اولیه به صورت تئوری و عملی (C.P.R) در محل اداره ورزش و جوانان این شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس: این دوره آموزشی طی ۱۵ روز، به مدت ۶۰ ساعت برگزار و شرکت کنندگان با مهم ترین مسایل و مباحث مربوط به کمک های اولیه به صورت کاربردی آشنا شدند.

لیلا بلالیان، مسئول واحد آموزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس اظهار داشت: هدف از برگزاری دوره آموزشی ۱۵ روزه کمک های اولیه و امداد، ارتقای سطح آمادگی و انجام واکنش های صحیح و منطقی در زمان حوادث و موقعیت های بحرانی، است.

این کلاس ها به مدت ۱۵ روز برگزار و در پایان دوره به هنر آموزان گواهی معتبر داده شد.