چهارمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان قدس با موضوع بررسی کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی شهرستان روز دو شنبه ۴ شهریور ماه جاری در محل فرمانداری قدس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس، این جلسه با حضور لیلا واثقی سرپرست فرمانداری شهرستان قدس،  محسن حسینی رئیس اداره ورزش و جوانان و دبیر ستاد و اعضای ستاد در سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.

 در ابتدای این جلسه لیلا واثقی  سرپرست فرمانداری قدس با اشاره به اهمیت نقش جوانان در توسعه کشور اظهار داشت: جوانان نیروی  های بالقوه هر جامعه محسوب می شود و اعتماد به آن ها در تمامی زمینه ها؛ نتایج مثبت و مفیدی را در پی خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: ارتقاء آگاهی جوانان و تشکیل سازمان های مردم نهاد( سمن ها) در جهت کاهش و مقابله با آسیب ها و بزه های اجتماعی بسیار اثر گزاربوده ومی تواند جامعه را به تعالی و کمال برساند.

 این مسوول تاکید کرد: دستگاه های فرهنگی و متولی حوزه جوانان باید با تلاش جدی تر و مصمم ترنسبت به فراهم کردن شرایط برگزاری همایش های پیشگیری و آگاه سازی، کارگاه های آموزشی و اطلاع رسانی مناسب برنامه ها، با استفاده از افراد متخصص و توانمند و سایر نهادهای اجتماعی، اقدام نمایند.

در ادامه این نشست، محسن حسینی رئیس اداره ورزش و جوانان، برنامه های اجرایی و مصوبات ارائه شده جلسه پیشین ستاد ساماندهی جوانان را مطرح و از حمایت های فرماندار و مسئولین و دستگاه های عضو ستاد نسبت به برنامه های جوانان تقدیر کرد.

وی گفت: امروزه آسیب های اجتماعی جوانان یکی از دغدغه های مسئولین و خانواده هاست که ضمن ریشه یابی این آسیب ها باید راهکارها و برنامه هایی به منظور پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی تدوین کنیم.

حسینی خاطرنشان کرد: تشکل های مردم نهاد در عرصه پیشگیری از آسیب های اجتماعی می توانند به عنوان یاور مراقب، سهم بسزایی در این زمینه در جامعه ایفا نمایند.

این مسوول بر ضرورت آموزش و ارائه مشاوره به جوانان در حوزه های مختلف تحصیلی،خانواده،مواد مخدر و … تاکید کرد و خواستار برنامه ریزی های مناسب توسط دستگاه های مربوطه جهت مقابله با آسیب های اجتماعی شد.

در ادامه جلسه سایر اعضاء به بحث و تبادل نظر در مورد فعالیت های پیشگیرانه آسیب های اجتماعی پرداختند.