مسابقات جودو کارگران استان تهران با حضور کارخانجات و واحدهای صنعتی استان و با شرکت بیش از ۷۰ جودوکار در شهرستان قدس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ مسابقات جودو کارگران استان تهران با حضور کارخانجات و واحدهای صنعتی استان و با شرکت بیش از ۷۰جودوکار در خانه جودو شهرستان قدس برگزار شد.

در پایان این دوره از مسابقات تیم حفاری شمال صاحب عنوان قهرمانی شد، ایران خودرو دیزل نائب قهرمان و تیم سایپا عنوان سومی را کسب نمود.

همچنین نفرات و تیمهای اول تا سوم مدال ها ، احکام و کاپ های خود را از مسئولین حاضر در سالن دریافت نمودند.

حسین اعتمادی رئیس انجمن جودو کارگران استان تهران ضمن اظهار رضایت از سطح کمی و کیفی مسابقات از اداره ورزش و جوانان هیات جودو شهرستان قدس که میزبانی این دوره را بعهده داشتند تقدیر و تشکر کردند.