‍ انسانهای متشکل تواناتر     از انسانهای پراکنده اند

فعالیت داوطلبانه فعالیت آگاهانه, مسئولانه و انسان دوستانه است که قالب‌های شناخته شده برای این گونه فعالیت های ngo (سازمان‌های مردم نهاد/سمن) وجود دارد.

 فعالیت هایی مانند توجه دادن به آحاد نسبت به مسائلی از قبیل حفظ محیط زیست، حاشیه نشینی، پیشگیری از اعتیاد و ایدز، اشاعه ورزش همگانی توسعه کسب و کارهای اجتماعی و … در حیطه فعالیت سازمان های مردم نهاد است.

ویژگی های سازمان های مردم نهاد جوانان:

غیر دولتی        غیر سیاسی

غیر انتفاعی      مستقل بودن

بشردوستانه      داوطلبانه بودن

جوان بودن       عضو بودن

کلیه اهداف سازمان های مردم نهاد جوانان بشر دوستانه بوده و فعالیتهایشان در راستای منفعت انسان و تحقق حقوق مشروع بشریت صورت می‌گیرد و سه چهارم کلیه افراد عضو در سازمان باید در رده سنی ۱۸ تا ۳۵ سال باشند.

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس

_به آدرس: بلوار ۴۵ متری انقلاب _خیابان شهرداری _جنب استخر آبشار و یا سایت saman.msy.gov.ir مراجعه نمایید.

“”ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان قدس””