رضا گل محمدی مدیر کل ورز ش و جوانان استان تهران در نشست با پرسنل اداره ورزش و جوانان گفت: شهرستان قدس یکی از شهرستان های بسیار با ظرفیت در حوزه ورزش و جوانان است.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ رضا گل محمدی در این نشست ظرفیت ها و استعداد در شهرستان قدس را بی نظیر خواند و اظهار داشت: با توجه به وجود پتانیسیل های موجود در این شهرستان، آینده ای روشن و امیدوار کننده در بعد ورزش و جوانان را شاهد خواهیم بود.

مدیر کل ورزش و جوانان با ابراز خرسندی از خدمات شایسته محسن حسینی رئیس اداره ورزش و جوانان قدس اذعان کرد : یکی از شاخص های ارزیابی مدیران میزان ارتباط گیری و استفاده از توانمندی شهرستان است که این خود نشانگر میزان همکاری و تعامل و استفاده بهینه از ظریف شهرستان می باشد و محسن حسینی، از در بدو ورود خود به این سیستم ، بر طبق قانون و قاعده شرایط را مهیای خدمت رسانی کرد که در آینده اثرات آن نمایان خواهد شد و این نشان از خدمات و اقدامات بسیار خوب این مدیر می باشد.


رضا گل محمدی در ادامه افزود: ساماندهی امور باشگاه ها و اماکن ورزشی از مهمترین راهبردهایی بود که به سرانجام رسید و این امر در بهره برداری و نظم دهی به سیستم، کارآیی لازم را خواهد داشت.

انچه در اداره ورزش و جوانان اهمیت دارد، تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندان است که انتظار دارم کلیه پرسنل نهایت دقت و همکاری را با مراجعه کنندگان داشته باشند.