محمد گنج خانلو دوچرخه سوار شهر قدسی توانست پیراهن های طلایی و امتیازی تور را در کشور چین بدست اورد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ این دوره از مسابقات در مسافت ۷۵ کیلومتر برگزار و جوان ارزنده دوچرخه سواری قدسی در روز پایانی مسافت ۱۵۰ کیلومتری را رکاب زد.

«محمد گنج خانلو» دوچرخه سوار کشورمان موفق شد تا پیراهن های طلایی و امتیازی تور Tour of Qinghai Lake چین را به دست آورد.