جلسه هیئت رئیسه شورای مشورتی جوانان با فرماندار شهرستان قدس برگزار شد و ناصربخت بر مطالبه گری جوانان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان به نقل از سایت فرمانداری شهرستان قدس؛ علی اصغر ناصربخت دراین جلسه اظهار داشت: مطالبه گری درحوزه جوانان یک اصل مهم برای ما تلقی می شود و از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با بیان اینکه تشکیل شورای مشورتی جوانان گامی رو به جلو برای تحقق مطالبات جوانان تلقی می شود؛ خاطرنشان کرد: معرفی دبیران ۶ گانه شورای مشورتی جوانان و اعضای هئیت رئیسه به سایر ادارات و حضور آنان در کارگروه های شهرستان؛ از رئوس کاری فرمانداری خواهد بود و با جدیت این موضوع دنبال خواهد شد.
 ناصربخت در ادامه افزود: مهدی جودکی به عنوان مشاور جوانان فرمانداری قدس، مسوول پیگیری برخی مصوبات جلسات خواهد بود و با توجه به اختیارات قانونی می تواند مطالبات قشر جوان این شهرستان را محقق کند.
 این مقام عالی دولت در شهرستان قدس خاطرنشان کرد: این شورا باید برنامه های پیش روی خود را در سال ۹۸ ارائه و بر اساس ظرفیت موجود و برنامه ریزی مدون، اهداف خود را در پیش بگیرد.
 وی در پایان با مهم ارزیابی کردن ظرفیت های جوانان شهرستان قدس اظهار داشت: بهره گیری از ظرفیت جوانان در کارهای مشورتی بسیاری از مشکلات منطقه  را رفع کرده و چه بسا جوانان تحصیلکرده و نخبگان زیادی با مدارج علمی عالی در سطح شهرستان حضور دارند که حضورشان در کنار مدیران می تواند بسیار ثمربخش باشد.