مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان در اولین کمیته تخصصی مشارکتهای اجتماعی با محوریت چگونگی تشکیل سمن ها گفت: جهت داشتن جامعه ای توسعه یافته نیازمند روحیه مسئولیت پذیری در جوانان هستیم.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ اولین کمیته تخصصی مشارکتهای اجتماعی با محوریت چگونگی تشکیل سمن ها با حضور دکتر سجاد سالک مدیر کل مشارکت‌های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان، جواد ملکا رئیس گروه مشارکتهای اجتماعی جوانان اداره کل ورزش و جوانان، محسن حسینی رئیس اداره ورزش و جوانان، نمایندگان تام الاختیار اعضای ستاد ساماندهی امور جوانان، و گروهی از دانش آموزان مدارس یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه در سالن جلسات این اداره برگزار شد.
دکتر سالک مدیر کل مشارکتهای اجتماعی وزارت ورزش و جوانان بیان کرد: سازمانهای مردم نهاد یا ((NGO سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل, غیر دولتی, غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش های علمی پژوهشی ،فرهنگی، هنری و اجتماعی بر اساس قانونمندی و اساسنامه مدون, رعایت چارچوب قوانین موضوعه کشور و مفاد آیین نامه های اجرایی آن فعالیت می نماید.  
مدیر کل مشارکتهای اجتماعی وزارت ورزش و جوانان بر اهمیت و ارزش کارگروهی تاکید کرد و گفت: مشارکتهای اجتماعی متعالی بنیان هایی چون اعتماد به سایر اعضای گروه، احساس دین، وظیفه و تعهد نسبت به دیگران، پذیرش مسئولیت و ترجیح اهداف و منافع جمع بر اهداف و منافع فردی  و همچین کسب تجارب می باشد.در ادامه به توضیحی در خصوص پنج ویژگی سازمانهای مردم نهاد (NGO )ها از جمله: ۱-غیر دولتی بودن: بدین معنی که تأسیس آنها بر اساس تصمیم دولتی و در چارچوب بودجه عمومی انجام نگیرد بلکه اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی مؤسس آنها باشند، البته سازمانهای مردم نهاد و مجموعه دولت دارای ارتباط و اثرات دوجانبه می باشند.۲- غیر انتفاعی بودن:بدین معنی که دست یافتن به درآمد و سود و انجام فعالیتهای تجاری و صنفی انتفاعی بمنظور تقسیم منافع بین اعضاء ، مؤسسان، مدیران و کارکنان هدف سازمان نباشد، هرچند که این ویژگی، سازمان مردم نهاد را از دست یابی به درآمد برای اداره امور خود باز نمی دارد.۳- تمایل به استقلال: بدین معنی که سازمان مردم نهاد سعی می کند برای تحقق اهداف خود در چارچوب قوانین موضوعه تا حد ممکن از درجه استقلال بالایی برخوردار باشد و زیر نفوذ صاحبان قدرت و یا گرایش های مختلف قرار نگیرد.۴- خودجوشی و نیاز طبیعی: سازمانهای مردم نهاد بنابر نیاز طبیعی ناشی از شرایط فکری، محیطی، انگیزش ها، خصوصیت ها و آرمانهای مشترک افراد و جامعه، و به صورت داوطلبانه و خودجوش و بر اساس اصل آزادی اراده اشخاص تأسیس و اداره می شوند.۵- غیر سیاسی بودن: اهداف غیر سیاسی در بردارنده فعالیتی است که مشمول ماده یک قانون احزاب نگردد توضیحاتی را ارائه داد.
محسن حسینی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس  با بیان اینکه از آغاز بشریت تا کنون، سطوحی از مشارکت را در همه جوامع می توان یافت و این خود بیانگر آن است که فطرت سالم آدمی، اقتضای مشارکت دارد. اما نکته اینجاست که جوانان خود این پیام را می رسانند که نسبت به سرنوشت خود بی تفاوت نیستند بلکه حساس اند و مسئولیت خود را درکنش های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی پذیرفته اند.

رئیس گروه مشارکتهای اجتماعی جوانان اداره کل ورزش و جوانان به ضرورت تشکیل سمن ها پرداخت که علاوه بر حضور جوانان در همه عرصه ها موجب ایجاد روحیه مسئولیت پذیری هم سو شدن با قوانین حاکم بر جامعه خواهد شد وی همچنین در خصوص ثبت سمن ها تا مرحله اخذ مجوز توضیخات کاملی را ارائه داد.