نشست مشترک نائب رئیس هیات ورزشهای همگانی با حضور حسینی رییس اداره و ورزش و جوانان، ترابی رییس هیات همگانی این شهرستان، فعال نایب رییس بانوان و مسئولین کمیته ها ی همگانی شهرقدس در محل اداره ورزش و جوانان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ محسن حسینی ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه بر اهمیت توسعه ورزشهای همگانی در شهرستان اشاره  نمود و گفت با توجه به رابطه ی معکوس شور و نشاط ، سلامتی با آسیبهای اجتماعی باید به توسعه ورزشهای همگانی ساماندهی و فعال نمودن کمیته ها بیش از پیش اقدام نماییم.

در ادامه معدنی پور نائب رئیس هیات ورزشهای همگانی استان تهران در این نشست با بیان اینکه:  بازدید حضوری از هیات های همگانی شهرستان های استان تهران و استفاده از پیشنهادات و طرح های مطرح شده از سوی مسئولین هیات ها برای ارتقای ورزش همگانی پایتخت از دغدغه های دکتر شجاع پوریان و هیات استان تهران است، به بررسی عملکرد و نقاط ضعف و قدرت هیات همگانی شهرستان قدس پرداخت و به انتقادات و پیشنهادات مطرح شده از سوی مسئولین ورزشی این شهرستان پاسخ داد.