رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس به همراه پرسنل با رئیس و اعضای شورای اسلامی قدس دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس” در این دیدار صمیمانه که به مناسبت روز شورا انجام شد، محسن حسینی رئیس اداره ورزش و جوانان  ضمن تبریک این روز مبارک به رئیس و اعضای شورا، از حمایت ها و نگاه ویژه مجموعه شورای اسلامی قدس به حوزه ورزش و امور جوانان، قدردانی کرد.