در این دیدار دوستانه حیدری و حسینی  آمادگی خود را برای همکاری هر چه بیشتر در زمینه برنامه های ورزشی، فرهنگی اعلام نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در این دیدار رضا حیدری ضمن خیر مقدم به حسینی در رابطه با راهکارهای همکاری هر چه بیشتر به بحث و تبادل نظر پرداختند.

حسینی در این دیدار تعامل بین اداره ورزش و جوانان و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قدس را یکی از فاکتورهای مهم در راستای رشد و ارتقاء ورزش و جوانان شهرستان نام برد و اظهار کرد بسیاری از فعالیتهای سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی نظیر ایجاد فضاهای ورزشی در نقاط مختلف شهر ، اجرای برنامه ها و مسابقات فرهنگی ورزشی ، تبلیغات در سطح شهر و برگزاری پیاده روی و … که توسط این سازمان انجام می شود همه در راستای توسعه ورزش به ویژه ورزش همگانی می باشد در پایان حیدری حمایت از ورزش و تلاش در راستای توسعه ورزش را از رسالتها سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی عنوان کرد و تاکید کرد که در این راستا از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.