ششمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان با موضوع مشارکت اجتماعی به ریاست فرماندار شهرستان قدس با حضور اعضای ستاد ساماندهی پنج شنبه ۲۷ دی ماه در محل فرمانداری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در ابتدای جلسه محسن حسینی دبیر ستاد و رئیس اداره ورزش و جوانان ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در خصوص مصوبات جلسات قبلی توضیحاتی ارائه و دستور کار جلسه را مطرح کرد و افزود: مباحث مربوط به جوانان به عنوان مهم‌ترین اولویت ها در کشور باید مطرح شده تا جوانان بهتر دیده شوند و این هدف بدون مشارکت جوانان در همه عرصه ها و تصمیم گیری‌های آنها میسر نخواهد شد.

وی گزارشی در خصوص برنامه های اجرایی مصوبات پنجمین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در مورد فراهم ساختن شرایط لازم مشارکت جوانان در انجام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، استفاده از ظرفیتهای جوانان جهت ساماندهی مسائل فرهنگی، برگزاری حلقه های گفتگو و کارگاههای اجتماعی با همکاری جوانان فعال و تاسیس حداقل ۳ سمن تا پایان سال ۹۷ با همکاری اعضای ستاد توضیحاتی را ارائه داد.

علی اصغر ناصر بخت فرماندار شهرستان قدس با اشاره به ظرفیت بالقوه و منحصر به فرد جوانان این شهرستان در خصوص مشارکتهای اجتماعی اظهار داشت: یکی از راههای مشارکتهای اجتماعی جوانان اخذ مجوز سمن (سازمانهای مردم نهاد) می باشد و ما می توانیم با سوق دادن جوانان به مشارکتهای اجتماعی انرژی جوانان برای ساختن جامعه و فعالیتهای داوطلبانه را گسترش دهیم.

فرماندار شهرستان قدس ادامه داد، جوانان نیازمند فضای سالم و نشاط آور هستند و باید با ایجاد فضاهای مناسب شرایط جذب جوانان را به سمت و سوی فعالیت و برنامه های سالم و پربار را مهیا کرد. در ادامه این جلسه اعضای ستاد ساماندهی به بیان نظرات و پیشنهادات خود در خصوص مشارکت‌های اجتماعی پرداختند.