کارشناسان ارشد بخش بودجه و محاسبات وزارت ورزش و جوانان برای بازدید از طرح های عمرانی ورزشی امروز با حضور در شهرستان قدس از روند تخصیص و پیشرفت فیزیکی طرح های ورزشی دیدن کردند.


به گزارش روابط عمومی ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در این بازدید یک روزه مهندس کیوان عاشوریان مقدم، مهندس مسعود ابراهیمی و مهندس علیرضا دولت آبادی به منظور بررسی و رفع موانع و معضلات اعتبارات بودجه عمرانی پروژه های ورزشی شهرستان قدس در محل اداره ورزش و جوانان حضور یافتند. براین اساس پروژه های ورزشی را زمین ۳۰۰۰متری شهداء (سالن ورزشی, استخر سرپوشیده, زمین چمن مصنوعی در بخش هفت جوی) تشکیل می دهد.