حسین کشاورزیان سرپرست اداره ورزش و جوانان روز سه شنبه ۱۸ دی ماه آذرماه با حضور در اداره ورزش و جوانان با محسن حسینی دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در این نشست صمیمانه حسین کشاورزیان سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن دیدار با محسن حسینی رئیس اداره ورزش و جوانان در خصوص برقراری تعامل و همکاری هر چه بیشتر میان این ادارات که می تواند موجب بهبود و پیشبرد اهداف در امور شود بایکدیگر به گفتگو پرداختند.