با تلاش های انجام شده از سوی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس کفپوش سالن ورزشی حجاب تعویض شد .

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ با پیگیری های مستمر محسن حسینی رئیس اداره ورزش و جوانان کف پوش سالن ورزشی حجاب تعویض و به بهره برداری رسید.

رئیس اداره ورزش و جوانان در خصوص تعویض کف پوش سالن ورزشی حجاب اظهار داشت این اقدام به منظور آسایش و رفاه ورزشکاران صورت گرفته است.