رئیس فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان و رئیس گروه علمی فرهنگی و اجتماعی سازمان مدیریت استان تهران از مراحل ساخت پروژه های ورزشی در حال احداث شهرستان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ محسن حسینی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس به همراه مهندس حسین قاسمی نژاد رئیس فنی مهندسی اداره کل ورزش و جوانان استان و حشمت اله سلیمانی رئیس گروه علمی فرهنگی و اجتماعی سازمان مدیریت استان تهران از روند پیشرفت فیزیکی پروژه های ورزشی هفت جوی سالن ورزشی، استخر سر پوشیده و زمین چمن بازدید کردند.
حسینی در حاشیه این بازدید افزود: قطعا با افتتاح این پروژه های ورزشی شاهد تحول شگرفی در ورزش شهرستان مان خواهیم بود.