عباس تیموری با مدرک تحصیلی کارشناس مدیریت ورزشی طی ۱۰ سال مدیریت روابط عمومی هیات فوتبال استان تهران را برعهده داشت که از این پس به عنوان سرپرست دبیری این هیات فعالیت می کند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛  طی حکمی از سوی ˈدکتر شیرازیˈ رئیس هیات فوتبال استان تهران ˈ عباس تیموری ˈ از زحمتکشان و پیشکسوتان فوتبال درغرب استان تهران ( قدس)  بعنوان دبیر هیات فوتبال استان تهران منصوب گردید.