کمیته تخصصی مشارکتهای اجتماعی در خصوص سازماهای مردم نهاد و مراحل اخذ مجوز سمن، اهداف سازمانهای مردم نهاد با حضور رئیس و مسئول امور جوانان اداره ورزش و جوانان و مسئول ثبت سمن اداره کل ورزش و جوانان استان با نماینده تام الاختیار جوانان ادارات شهرستان قدس در محل اداره ورزش و جوانان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ محسن حسینی با اشاره به اینکه امروزه دغدغه تمام ادارات در مورد مشارکتهای اجتماعی می باشد گفت: هدف اصلی از ایجاد سمن ها مشارکت بهتر مردم با ادارات و ارائه راهکار قانونی و قوی بصورت شفاف برای برقراری تعامل بین سازمانهای مردم نهاد و ادارات دولتی می باشد.
و در همین راستا اداره ورزش و جوانان بعنوان یکی از دستگاهها تخصصی به شدت پیگیر تشکیل سمن در شهرستان می باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که در آینده ای نه چندان دور بتوانیم چند سمن را به ثبت برسانیم.
همچنین مسئول ثبت سمن در اداه کل ورزش و جوانان استان تهران در مورد سازماهای مردم نهاد و مراحل اخذ مجوز سمن در زمینه های علمی پژوهشی- اعتقادی مذهبی- فرهنگی هنری – اجتماعی و اهداف کلی از جمله ؛ برنامه ریزی، سنجش و پایش شاخصه ها در راستای ارتقاء مشارکت های اجتماعی جوانان، بستر سازی و ارتقاء مشارکت اجتماعی جوانان و رفع موانع و چالش های پیش روی آن، توانمند سازی جوانان و بهره برداری از ظرفیت آنان در راستای کاهش آسیب های اجتماعی،  زمینه سازی تشکیل شبکه اجتماعی جوانان، شناسایی، ارزیابی و بهره برداری از استعداد و توانمندی جوانان و فعالین حوزه جوانان در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی، سازماندهی جوانان در راستای ارتقاء مشارکت های اجتماعی جوانان، توانمندسازی و تخصصی نمودن فعالیت تشکل ها و گروه های فعال در امور جوانان، ارتقاء تعامل تشکل ها با دستگاه های اجرایی و همگرایی در بین تشکل های فراگیر جوانان توضیحاتی را ارائه دادند. در پایان جلسه پرسش و پاسخ در این زمینه برگزار و به سوالات پاسخ داده شد.