در حکم مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران جناب آقای محسن حسینی بعنوان سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ لوح انتصاب سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس با حضور کاظمی ریاست حراست اداره کل ورزش و جوانان توسط شاملو معاونت توسعه و سرمایه انسانی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران به “محسن حسینی” اهداء و از زحمات “حسین نوروزی” با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.