سومین دوره سفر استانی استاندار در قالب کارگروه اجتماعی و فرهنگی مشترک با شهرستان قدس روز دوشنبه بیست و یکم آبان ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس، گل محمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان در نشست مشترک کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی استان تهران خواستار زمینی ۱۰۰۰ متری جهت احداث خانه جوان در شهرستان قدس شد ایشان همچنین در خصوص پیش قدم شدن دهیاری ها جهت ساخت مجموعه های ورزشی در قدس تاکید کردند.
مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران اظهار داشت، ظرفیت ها و استعداد ورزشی جوانان شهرستان قدس بی نظیر  است.
به گفته گل محمدی استخر و سالن سرپوشیده روستای هفت جوی در آینده ای نزدیک در اختیار مردم این روستا قرار خواهند گرفت.
در پایان این نشست مدیر کل ضمن بازید از اداره ورزش و جوانان در نشستی صمیمانه با کارکنان اداره ورزش و جوانان این شهرستان به گفتگو پرداختند.