تصاویر مدال آوران در سطح المپیک، جهانی و آسیایی به همراه مربیان تیم ملی از نیمه دوم سال ۹۶ تا کنون موفق به کسب این جایگاه شده اند، جهت شناخت بیشتر مردم فهیم شهرستان قدس با این عزیزان تقدیم حضورتان می گردد.