هیات پزشکی ورزشی شهرستان قدس در طرح ایستگاه رایگان تندرستی به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش خدمات ارزیابی سلامت ارائه کرد.

به گزار شروبط عمومس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در طرح ایستگاه رایگان تندرستی که به همت هیات پزشکی ورزشی و به مناسبت هفته تربیت بدنی اجرا شد، هیات پزشکی ورزشی این شهرستان نیز در سه روز متوالی ۲۸ لغایت ۳۰ مهر ماه از ۹ الی ۱۲ ظهر در یک ایستگاه واقع در اداره ورزش و جوانان خدمات ارزیابی سلامت ارائه کرد.

در این طرح خدماتی شامل اندازه گیری تست قند و فشارخون به بیش از ۱۵۰ نفر مراجعه کننده ارائه شد.

شایان ذکر است،  در پایان برنامه طرح سلامت بمناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش هیات پزشکی ورزشی شهرستان قدس، از این عزیزان به پاس زحماتشان توسط اداره ورزش و جوانان قدردانی بعمل آمد.