مسابقه اسکیت به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در باغ ملی پیست اسکیت شهرستان قدس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛مسابقات اسکیت با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قدس به صورت انفرادی در ماده ۱۰۰ متر و ۲۰۰ متر با شرکت بیش از ۱۸۰ ورزشکار دختر و ۱۶۲ ورزشکار پسر از ۱۷ شهرستانهای استان تهران و البرز پنج شنبه ۲۰ مهر ماه با حضور سرپرست، معاونت و پرسنل اداره ورزش و جوانان در باغ ملی پیست اسکیت برگزار شد.
اهداء حکم و مدال قهرمانی به نفرات برتر همچنین گواهی شرکت به تمامی شرکت کنندگان پایان بخش این دوره از مسابقات بود.