دومین جلسه شورای ورزش شهرستان قدس با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید به ریاست ناصربخت فرماندار شهرستان قدس راس ساعت ۱۰ صبح  شهریور ماه در محل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در ابتدای جلسه ناصر بخت فرماندار ضمن خوشامد گویی به اعضای جلسه به مقوله نشاط اجتماعی بعنوان یکی از نشانه های  جامعه سالم اشاره داشتند.

و بیان نمودند با توجه به اینکه نشاط اجتماعی یکی از مؤلفه هی مهم رفاه اجتماعی و توسعه انسانی به محوریت سلامت بشمار می آید و ایجاد نشاط در جامعه افزایش اعتماد اجتماعی ، همبستگی اجتماعی و نمودار شدن هویت ایرانی – اسلامی را می توانند به دنبال داشته باشد، لازم است بعنوان یک امر مهم در سیاستگذاری های عمومی و برنمامه های فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه ناصر بخت بر حفظ و افزایش سرانه های ورزشی و استفاده از ظرفیتهای ورزشی سایر ارگانها و مراکز مستقر در شهرستان اشاره داشتند و بیان کردند که لازم است با شناسایی تمامی ظرفیت های در توسعه ورزش کوشا باشیم چنانکه ورزش  بعنوان سپر، جامعه جوان را از بسیاری از آسیبب ها محفوظ می دارد.

در ادامه اینانلو معاون سیاسی انتظامی فرمانداری نیز با تاکید براهمیت موضوع ورزش بر ضرورت همکاری مجدانه کلیه اعضای شورای ورزش مذکور و توسعه و حمایت از جامعه ورزشی شهرستان اشاره داشتند.

در پایان حسین نوروزی سرپرست اداره ورزش و جوانان گزارشی در مورد مصوبات جلسه قبل دستور کار جلسه بیان نمودند. در نهایت پس از بحث و تبادل نظر مواردی به تصویب رسید.