کارگاه آموزشی دوره های حین ازدواج «راه روشن» توسط امور جوانان، اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس سه شنبه ۲۰ شهریور ماه سال جاری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان قدس؛ خانم طاهری مسئول امور جوانان این اداره اظهار داشت: با توجه به اینکه رسالت ادارات ورزش و جوانان علاوه بر بحث ورزش پرداختن به مقوله جوانان است، تاکنون  ۲ دوره کارگاه آموزشی ازدواج در مراحل پیش، حین (راه روشن) برگزار نمودیم، این هفته کارگاه آموزشی دوره های حین ازدواج «راه روشن» با شرکت بانوان جوان در سالن اجتماعات این اداره برگزار شده است.

در ادامه دکتر رفیعی مدرس این دوره با اشاره به سرفصل های شناخت تفاوتهای زن و مرد – ویژگی های شخصیتی هیجانی رفتار زن و مرد – مقایسه این دو با  یکدیگر – مهارتهای لازم عاطفی و ارتباطی برای تعامل زندگی مشترک– خطاهای شناختی – باورهای معیوبی که ممکن است ارتباط زن و مرد را با مشکل مواجه کند – خطوط قرمز رفتاری زنان با توجه به بیشتر بودن خانم ها در این جلسه بصورت تحلیلی کاملا توضیح داده شد.

در پایان کارگاه آموزشی جلسه پرسش و پاسخ در این زمینه برگزار و به سوالات پاسخ داده شد.