پیمایش خط الراس جنوب غربی علم کوه از منطقه طالقان استان البرز تا رودبارک و قله علم کوه در استان مازندران با صعود به ۱۰ قله مسیر توسط تیم ستاد پیشگیری از حوادث کوهستان بمناسبت هفته دولت انجام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ مصطفی غمناک و حمیدرضا اهوارکی عضو تیم ستاد پیشگیری از حوادث کوهستان در برنامه ای سه روزه با اجرای اهداف پیش بینی شده کمیته جستجو نجات فدراسیون کوهنوردی ایران به مناسبت گرامیداشت هفته دولت موفق به صعود ۱۰ قله به ترتیب لشکرک بزرگ و کوچک، قله هزار چم، قله گردونه کوه جنوبی، گردونه کوه شمالی، قله مناره و ستاره، قله خرسان جنوبی و میانی، قله ویران کوه و خراسان شمالی و در انتها قله علم کوه شدند.
به گفته حمیدرضا اهوارکی سرپرست تیم؛ کل پیمایش مسیر حدودا ۳۸ کیلومتر بوده و کمترین ارتفاع قله خطالراس هزار چم (ارتفاع ۴۱۸۰ متر) و بیشترین ارتفاع علم کوه (ارتفاع ۴۸۵۰ متر) می باشد.