وزیر ورزش و جوانان در حکمی حمیدرضا گرشاسبی را که پیش از این سرپرست باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس بود، به عنوان مدیرعامل منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در حکم دکتر مسعود سلطانی فر به حمیدرضا گرشاسبی آمده است:
به استناد ماده ۱۴ اساسنامه باشگاه پرسپولیس و پیشنهاد هیات مدیره باشگاه به عنوان مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس ایران منصوب می شوید.