مراسم بدرقه ورزشکاران قدسی اعزامی به بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا، با حضور حسین نوروزی سرپرست و پرسنل اداره ورزش و جوانان به همراه هیاتهای دوچرخه سواری و ژیمناستیک شهرستان قدس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس، مراسم بدرقه محمد گنج خانلو دوچرخه سوار و محمد رضا خسرونژاد ژیمناست کار شهر قدسی اعزامی به بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا، در حضور حسین نوروزی سرپرست اداره ورزش و جوانان در محل فرودگاه امام خمینی (ره) انجام شد و طی آن از دو ورزشکار ارزنده این شهرستان در رشته های دوچرخه و ژیمناستیک، در آستانه آغاز بازیهای جاکارتا تجلیل شد.