علی کهندل کشتی گیر ارزنده شهرستان قدس عنوان قهرمانی  مسابقات کشتی فرنگی پیشکسوتان کشور را از آن خود کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ این دوره از مسابقات با شرکت ۵۲ کشتی گیر از هجده استان در قالب ۱۹ تیم  طی هفت دوره با انجام ۵۶ کشتی از تاریخ ۳۱ تیرماه لغایت یکم مردادماه رقابتهای کشتی فرنگی پیشکسوتان قهرمانی کشور در تهران سالن شهدای هفتم تیرماه برگزار شد. در این دوره از رقابتها علی کهندل کشتی گیر شایسته شهرقدسی  در وزن ۱۰۰ کیلو گرم مقام نخست را با اقتدار به خود اختصاص داد.