ژیمناست های اعزامی به بازی های آسیایی جاکارتا مشخص شدند و محمدرضا خسرونژاد ژیمناست شهرستان قدس مسافر این بازیها شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ کادر فنی تیم ملی ژیمناستیک هنری پس از ده مرحله اردو و مسابقات انتخابی سعیدرضا کیخا ، سامان مدنی ، مهدی احمدکهنی و محمدرضا خسرونژاد را برای بازی های آسیایی جاکارتا معرفی کرد.

ژیمناست های ایران دوشنبه ۲۹  مرداد مسابقات خود را در این دوره از رقابتها آغاز خواهند کرد. هجدهمین دوره بازی های آسیایی جاکارتا از ۲۷ مرداد تا ۱۱ شهریور  در ۳۴ رشته ورزشی و در دو شهر جاکارتا و پالمبنگ برگزار خواهد شد و محمدرضا خسرونژاد با مربیگری مسعود جودی مسافر بازیهایی آسیایی است.