دوره های کاربردی آیین نگارش و مکاتبات اداری ویژه پرسنل اداره ورزش و جوانان و هیاتهای ورزشی شهرستان قدس ۲۲ تیر ماه در سالن دارالقران برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ حسین نوروزی سرپرست این اداره اظهار کرد: برای برطرف نمودن ضعف مکاتبات اداری با توجه به نیازسنجی صورت گرفته و به منظور انجام تسریع در مکاتبات مطابق با شیوه نگارشی روز، با همت واحد آموزش اداره ورزش و جوانان اقدام به برگزاری یک دوره آموزشی کوتاه مدت با عنوان «آیین نگارش و مکاتبات اداری» به مدت ۴ ساعت با مدرسی دکتر محمد تقی معینی مدرس و مشاور عالی محترم معاونت استانداری تهران برگزار شد.
محمد تقی معینی در ادامه به مباحثی همچون ؛ ضرورت و اهمیت مکاتبات اداری ، مراحل تهیه و تنظیم نامه ها و گزارش های اداری ، شیوه نگارش متن نامه ها و گزارش ها، ساده نویسی و پرهیز از عبارت پردازی ، ضرورت و اهمیت خلاصه سازی مکاتبات اداری را مورد بررسی قرار داد.
در این دوره آموزشی جمعی از همکاران اداره ورزش و جوانان ، دبیران، نواب رؤسای هیاتهای ورزشی با کلیات مکاتبات اداری ، طبقه بندی نامه ها و گزارش های اداری ،مشخصات و اجزای نامه های اداری، انواع نامه‌ها و ضوابط مورد عمل در تدوین آنها ، مراحل تهیه نامه‌های اداری، آشنایی با گزارش غیر رسمی کوتاه و گزارش رسمی) تمرین و کار عملی در زمینه ی تهیه و تدوین گزارش های رسمی و غیر رسمی ، آشنا شدند.