نشست هیات هاکی شهرستان قدس با حضور نوروزی رئیس و معاونت ورزشی اداره ورزش و جوانان یکشنبه ۱۷ تیر ماه برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان؛ نشست هیات هاکی قدس با حضورحسین نوروزی و علی مردانی معاون ورزشی اداره ورزش و جوانان، احمد مومن معاون ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قدس، با محوریت آشنایی با خانواده هاکی شهرستان و معرفی این ورزش با برگزاری دوره های آموزشی زیر نظر مربیان مجرب طی تمرینات و فعالیت های مناسب، در خصوص تشکیل تیم در بخش مردان _ زنان و اعزام به مسابقات آتی راهکارهای موثر جهت استعدادیابی، ارتقاء و پیشرفت رشته ورزشی مزبور در حیطه همگانی و قهرمان پروری در دفتر مدیریت اداره ورزش و جوانان برگزار شد.


در ادامه این نشست طی احکامی از سوی علیپور اعضای هیات و اعضای هیات رئیسه هیات نیز معرفی شدند.

احمد مومن عضو هیات رئیسه
حسام ملک محمدی دبیر هیات
سمیه رحمانی نائب رئیس
مهدی نوروزی مسئول روابط عمومی

مریم برزگر      خزانه دار

شیرین افشار زاده مسئول کمیته استعداد یابی