اعضای جدید هیات رئیسه و کمیته های تخصصی هیات والیبال شهرستان قدس با حضور رئیس و معاونین اداره ورزش و جوانان این شهرستان معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان  شهرستان قدس؛ حسین نوروزی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان در جمع اعضای هیات و هیات رئیسه، والیبال قدس  گفت: انتخاب اعضای با تجربه با انگیزه و تلاشگر در راس تصمیم گیری والیبال شهرستان  ، برای بهبود شرایط کلی این رشته بسیار ضروری است.

وی افزود: با توجه به اینکه جامعه ورزش قدس بسیار توانمند و دارای پتانسیل بالایی است،  امیدواریم بتوانیم با تلاش های صورت گرفته، شاهد اتحاد هیات والیبال و رشد کامل و خوبی در سال جاری باشیم..

اعضای جدید هیات والیبال به شرح زیر است:

راضیه رضایی        (نائب رئیس)

ایرج افشاری        (دبیر هیات)

اعضای هیات رئیسه

علی علمیه

یوسف فتحی

علی رزاقی

ابوطالب آذر براء

صفر رضایی (مسئول کمیته پیشکسوتان)