نایب رئیس فدراسیون جهانی شطرنج، رئیس فدراسیون شطرنج ایران، رئیس و دبیر هیات شطرنج استان تهران با مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران دیدار کردند.

امروز دوشنبه، گل محمّدی میزبان مهندس کامبوزیا نایب رئیس فدراسیون جهانی شطرنج، مهندس پهلوان زاده رئیس فدراسیون، دانشفر رئیس هیات شطرنج استان تهران و قندی دبیر هیات شطرنج بود.
در این دیدار کامبوزیا و پهلوان زاده از حمایت های مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران از رشته ورزشی شطرنج قدردانی کردند و از هیات شطرنج استان تهران به عنوان یکی از فعال ترین هیات های شطرنج نام بردند.
نایب رئیس فدراسیون جهانی شطرنج و رئیس فدراسیون شطرنج ایران همچنین خواستار حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان تهران از سومین دوره مسابقات شطرنج بین المللی “جام پایتخت” و مساعدت در برگزاری مطلوب و شایسته آن شدند.
گل محمّدی نیز ضمن قدردانی از حضور مسئولین فدراسیون جهانی و شطرنج ایران در اداره کل، حمایت کامل خود را از مسابقات بین المللی شطرنج اعلام کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران تأکید کرد که در اسرع وقت، ستاد برگزاری مسابقات بین المللی شطرنج “جام پایتخت” با عضویت برخی از مسئولین استانی تشکیل گردد