خانه های ورزش در روستاهای زرنان بالا و زرنان پایین و هفت جوی شهرستان قدس با همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و فدراسیون روستایی عشایری کشور افتتاح و تجهیز خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در حال حاضر سه خانه ی ورزش روستایی در روستاهای زرنان پایین، زرنان بالا و هفت جوی با پیگیری ریاست اداره ورزش شهرستان قدس و تامین تجهیزات ورزشی توسط اداره کل ورزش و جوانان استان تهران و فدراسیون بازیهای بومی محلی و روستایی افتتاح میگردد.

گفتنی ست، با طرح جدید فدراسیون روستایی و عشایری کشور و اداره کل ورزش و جوانان استان درصدد هستند تا در خصوص توسعه و استعداد یابی مناطق روستایی و عشایری خدماتی ارائه دهند همچنین در هر یک از خانه های ورزش یک دستگاه فوتبال دستی، یک میز تنیس، دارت، شطرنج و ۲۰ تخته تشک تاتمی در نظر گرفته شده است.

در حال حاضر بیش از ۱۶ حوزه و ناحیه شهرستانی در سطح استان تهران وجود دارد که حدود ۲۰ درصد از آنها را جامعه روستایی و عشایری و مناطق محروم تشکیل می دهند.

در این خصوص حسین نوروزی از این طرح ورزشی در سطح مناطق محروم در روستایی استان تهران استقبال کرد که می تواند در زمینه رشد و استعداد یابی در مناطق کم برخوردار این شهرستان به همراه می آورد.