اولین جلسه شورای ورزش شهرستان قدس با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… مجید، به ریاست ناصر بخت فرماندار شهرستان قدس راس ساعت ۹ صبح ۲۳ اردیبهشت ماه در محل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در ابتدای جلسه اینانلو معاون سیاسی انتظامی فرمانداری با تاکید بر اهمیت موضوع ورزش، حضور بموقع و موثر اعضا در جلسات شورای ورزش را مورد تاکید قرار دادند و بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات، جلسه اشاره داشتند. در ادامه نوروزی رئیس اداره ورزش و جوانان نیز گزارشی در مورد مصوبات جلسه قبل و مشکلات و مسائل پیش روی ورزش  در شهرستان را ارائه دادند.

ناصر بخت فرماندار شهرستان  در ادامه جلسه  ضمن خوشامد گویی به اعضای جلسه برکارشناسی تر شدن جلسات و حضور حداقل دونفر نماینده از جامعه ورزشکاران در جلسات جهت شناسایی مسائل و تبیین خواسته های ورزشکاران تاکید نمودند، ایشان همچنین بر فعالیت سازی صندوق حمایت از ورزشکاران و استفاده از ظرفیتهای شهرستان در توسعه ورزش اقدام شود تا با استفاده از این توانمندی ها در جهت کاهش آسیب های اجتماعی بویژه اعتیاد به مواد مخدر گامهای موثر برداشته شود. و در نهایت پس از جمع بندی مباحث توسط فرماندار محترم موارد ذیل بعنوان مصوبات جلسه مورد تصویب حاضرین قرار گرفت.

و در نهایت پس از استماع سخنان و نقطه نظرات اعضا موارد ذیل بعنوان مصوبات جلسه تصویب گردید.

۱-مقرر شد جهت حمایت از ورزشکاران و توسعه ورزش در شهرستان نشست مشترکی فی ما بین روئسای اداره ورزش و جوانان ، امور مالیاتی شهرستان و هیات امنای شهرک های صنعتی تشکیل و نسبت به ایجاد زمینه لازم برای کمک صنعتگران به توسعه ورزش تصمیمات لازم اتخاذ و نتیجه را به فرمانداری اعلام نمایند.

۲-مقررشد پیشنهادات اجرایی و کارشناسی پیرامون توسعه فضاهای ورزشی در شهرستان احصاء و جهت اخذ موافقت و تائید اعتبار به دبیر خانه کمیته برنامه ریزی شهرستان منعکس شود.

۳-مقرر شد جهت تجلیل از ورزشکاران شهرستان شورای اسلامی شهر قدس نسبت به تدوین آئین نامه تجلیل از این اقشار و ارسال به دبیرخانه شورای ورزش اقدام لازم بعمل آورند.

۴-مقررشد شهرداری و شورای اسلامی شهر نسبت به معرفی اراضی با کاربری ورزشی به اداره ورزش و جوانان جهت تملک یا سایر اقدامات مورد نیاز برای توسعه فضای ورزشی اقدام نمایند.