معاونت امور بانوان اداره ورزش و جوانان قدس اردیبهشت ماه با حضور نائب رئیس هیات تکواندو از ۷ باشگاه تکواندو بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان؛ معاونت امور بانوان اداره ورزش و جوانان به همراه نائب رئیس هیات تکواندو شهرستان قدس طی بازدید از تمرینات تکواندو کاران هفت باشگاه از مربیان این رشته تقدیر بعمل آوردند.

خانم مقدم (باشگاه خانه سبز)
خانم غفوری (باشگاه سیب)
خانم شجاعی (باشگاه بلوط)
خانم واحدی (باشگاه رضایی)
خانم محمدی (باشگاه بلوط)
خانم عباس نژاد (باشگاه نام آوران)
خانم عطاءالهی (باشگاه میثاق)