حسین لطفی با هدایت مربیگری استاد علی کاظمی  قدس با ۶۰ امتیاز موفق به کسب رنکینگ المپیکی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛  امیر ولى پور، حسین لطفى، محمد مهدى عمادى، محمد على خسروى، و على اشکوریان همگى از اعضاى تیم ملى نوجوانان بودند که ماه گذشته در مسابقات قهرمانى نوجوانان ۲۰۱۸ جهان در حمامات تونس موفق به کسب مدال طلا شده بودند و بدین ترتیب صاحب رنکینگ المپیکى شده اند.

و البته از مقایسه ى رنکینگ هر دو ماه مشخص هست که جز تعداد معدودى همچون میرهاشم حسینى، سروش احمدى، امیر محمد بخشى، مهدى خدابخشى، عرفان ناظمى، و سعید رجبى، رنکینگ بقیه ى تکواندوکاران تنزل کرده است، که امیدواریم براى آنان هم چاره اى اندیشیده شود تا شاهد پیشرفتشان باشیم.

لازم به ذکر است حسین لطفی قهرمان ارزنده شهرستان قدس با ۶۰ امتیاز موفق به کسب صاحب رنکینگ المپیکی شده است.

رنکینگ المپیکى ماه مارس ( اسفند) ۲۰۱۸ تکواندوکاران ایرانى تا رتبه ى ۱۰۰:

وزن ۵۸- کیلو :

۳- فرزان عاشور زاده

۶- آرمین هادى پور

۳۳- محمد کاظمى

۴۵- مهدى اسحاقى

۴۶- ابراهیم صفرى

وزن ۶۸- کیلو :

۷- ابوالفضل یعقوبى

۵۲- میرهاشم حسینى

۳۵- سینا بهرامى

۵۵- بهنام اسبقى

۸۵- سروش احمدى

۳۹- امیر محمد بخشى

وزن ۸۰- کیلو :

۰۱- مهدى خدابخشى

۰۲- مسعود حجى زواره( از تیم ملى خداحافظى کرده)

۵۴- احمد محمدى

۳۷- امید عمیدى ( فعلاً قادر به حضور درمسابقات نیست )

۷۸- سید احمد خسرو فر

وزن ۸۰+ کیلو :

۶- سجاد مردانى

۹۲- سعید رجبى

۰۸-  پوریا عرفانیان

رنکینگ ماه مى (اردیبهشت) ۲۰۱۸ تکواندوکاران ایرانى تا رتبه ى ۱۰۰

 

وزن ۵۸- کیلو :

۴- فرزان عاشور زاده با ۳۲۰٫۵۲ امتیاز

۷- آرمین هادى پور با ۲۵۸٫۴۵ امتیاز

۴۴- محمد کاظمى با ۷۸٫۷۱ امتیاز

۲۵- امیر ولى پور با ۶۳٫۶۰ امتیاز

۱۶- حسین لطفى با ۶۰ امتیاز

۵۶- ابراهیم صفرى با ۵۹ امتیاز

۴۷- مهدى اسحاقى با ۵۲٫۸۲ امتیاز

وزن ۶۸- کیلو :

۹- ابوالفضل یعقوبى با ۱۸۵٫۴۶ امتیاز

۳۲- میرهاشم حسینى با ۱۳۲٫۳۶ امتیاز

۴۴- سروش احمدى با ۸۸٫۶۲ امتیاز

۳۵- سینا بهرامى با ۷۷٫۴۰ امتیاز

۵۵- بهنام اسبقى با ۷۵٫۶۳ امتیاز

۶۷- محمد مهدى عمادى با ۶۰ امتیاز

۲۸- امیر محمد بخشى با ۵۷٫۷۰ امتیاز

۵۹- مهدى جلالى با ۴۹٫۵۰ امتیاز

وزن ۸۰- کیلو :

۹- مهدى خدابخشى با ۲۱۹٫۹۱ امتیاز

۳۲- مسعود حجى زواره( از تیم ملى خداحافظى کرده) با ۱۶۶٫۰۴ امتیاز

۱۴- احمد محمدى با ۹۱٫۲۹ امتیاز

۸۶- محمد على خسروى با ۶۰ امتیاز

۸۶- على اشکوریان با ۶۰ امتیاز

۷۷- عرفان ناظمى با ۵۱٫۸۳ امتیاز

۸۸- امید عمیدى ( فعلاً قادر به حضور درمسابقات نیست ) با ۴۳٫۱۵ امتیاز

 

وزن ۸۰+ کیلو :

۶- سجاد مردانى با ۲۸۰٫۸۷ امتیاز

۸۲- سعید رجبى با ۱۲۷٫۳۸ امتیاز

۴۷- پوریا عرفانیان با ۴۶٫۷۹ امتیاز