رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس به همراه معاونت امور بانوان و مسئول امور فنی این اداره طی دیداری با امید حمیدی دهیار زرنان (از روستاهای شهرستان قدس) از محل احداث خانه ورزش روستایی و تجهیز آن بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ رئیس اداره ورزش و جوانان از روستای زرنان بالا و پائین و دهیاری روستا در خصوص تجهیز خانه های ورزشی که به همت اداره ورش و جوانان استان در حال پیگیری می باشد و فضاهای مناسبی از طرف دهیار زرنان بالا و پائین در اختیار این اداره قرار داده شده است بازدید بعمل آمد.