رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس به همراه معاونت امور بانوان و مسئول امور فنی این اداره از خانه ورزش در اداره مالیات بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ در همین راستا نوروزی رئیس اداره ورزش و جوانان طی دیداری با حسینی رئیس اداره مالیات به جهت راه اندازی خانه ورزش در محل اداره و تجهیز این محل و ارج نهادن به امر ورزش برای کارکنان اداره از ایشان و خانم خواجه وند معاونت بانوان اداره مالیات با اهدا لوح سپاس تجلیل بعمل آوردند.