ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بی شائبه ی آقای حسین زاده در مدت تصدی گری هیات تنیس روی میز شهرستان قدس ، بنا به پیشنهاد نوروزی رئیس اداره ورزش و جوانان، طی حکمی از سوی صابری رئیس هیات تنیس روی میز استان تهران دکتر سعید شش گل نژاد بعنوان رئیس این هیات در شهرستان قدس منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس، در متن دکتر سعید شش گل نژاد آمده است؛

با سلام

احتراما با توجه به تخصص، درایت و تجارب ارزنده ای که جنابعالی در بخشهای مختلف کسب نموده اید.

همچنین با عنایت به آیین نامه هیاتهای ورزشی و بنا به پیشنهاد ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس، طی این حکم و از تاریخ به مدت یکسال به عنوان رئیس هیات تنیس روی میز شهرستان قدس منصوب می گردید.

امید است در سایه حق تعالی و پیروی از منویات مقام معظم رهبری در جهت توسعه ورزش همگانی، با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در مسیر خدمت به مردم و توسعه کمی و کیفی ورزش تنیس روز میز در آن شهرستان گام بردارید.