به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان طی حکمی از سوی عبداله عزیزی رئیس هیات کشتی استان تهران هیات کشتی شهرستان قدس در رشته آزاد بعنوان هیات نمونه شهرستان های تابع انتخاب شد.

متن نامه به شرح ذیل می باشد؛

احترامن ضمن تشکر و سپاس از بذل توجه و عنایتی که به ورزش کشتی میفرمایید به استحضار میرساند با توحه به برگزاری مسابقات متعدد که دارای آمار و نتایج قابل قبول میباشند و همچنین نتایج مکتسبه تیمهای آن شهرستان در مسابقات استانی و رشد و شکوفایی قهرمانانی در سطوح تیم های ملی خصوصا در رشته کشتی آزاد و سازماندهی مناسب هیات کشتی آن شهرستان، از نظر این هیات با توجه به مقایسه آماری و عملکرد، هیات کشتی شهرستان قدس در رشته آزاد بعنوان هیات نمونه شهرستان های تابعه کشتی معرفی میگردد.