مسابقات دو و میدانی انتخابی استان با شرکت ۵۰ دونده در سه ماده (دوی ۱۰۰ متر _ ۸۰۰ متر _ پرتاب وزنه) در پیست موتوری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛  دوندگان شهر قدسی با حضور در مسابقات انتخابی استان تهران در سه ماده (دوی ۱۰۰ متر _ ۸۰۰ متر _ پرتاب وزنه) خوش درخشیدند.

اسامی نفرات برتر مسابقات انتخابی به شرح ذیل می باشد:

دوی ۱۰۰ متر

علی میرزایی                 مقام اول

محمد حسین خروجی    مقام دوم

آروین محمود زاده         مقام سوم

دوی ۸۰۰ متر

محمد حسین خروجی    مقام اول

آروین محمود زاده         مقام دوم

مهدی عیسی پور           مقام سوم

در بخش پرتاب وزنه

مهیار عباسی                      مقام اول

امیر احسان اطراف چی      مقام دوم

علی رضا پور حاجی _ امیر عباس نظام      مقام سوم مشترک