رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس به همراه مسئولین ورزشی شهرستان از روند شروع ساخت زمین چمن مصنوعی شهرستان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی؛ روز سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۹۷ نوروزی رئیس اداره ورزش و جوانان و مهندس پودینه رئیس هیات فوتبال و تیموری مسئول روابط عمومی هیات فوتبال استان تهران و مومن معاون ورزشی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و باغستانی مدیر استادیوم ۲۵هزار نفری شهدای قدس و پیمانکار زمین چمن شهرستان قدس و بررسی نقشه ها و نوع ساخت این زمین و ارائه توضیح از طرف پیمانکار اداره کل و تذکراتی در این خصوص توسط مسئولین فوتبال شهرستان قدس داده شد.

نوروزی در حاشیه این بازدید افزود: قطعا با ساخت ساخت زمین چمن مصنوعی زمین (۳۰۰۰متری قدیم بنام شهدای تربیت بدنی) در ورزش شهرستان قدس تحول شگرفی را شاهد خواهیم بود.