جلسه تعامل و هم اندیشی نمایندگان ورزشی ادارات شهرستان قدس در خصوص هماهنگی اجرای برنامه های ورزشی با حضور سرپرست و معاونت و مسئول فنی ورزشی، معاونت امور بانوان اداره ورزش و جوانان و معاونت ورزش، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قدس و مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش در دفتر مدیریت این اداره برگزا شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان؛ حسین نوروزی در این جلسه ی توجیهی و هماهنگی با اشاره به اینکه نقش شهرداری می تواند در را ستای کمک به توسعه ورزش قهرمانی و همگانی این شهرستان باشد اظهار کرد طبق برنامه ریزی ورزشی می بایست تمامی دستگاهها با این اداره همکاری دوسویه ای داشته باشند تا بتوانیم باهمکاری و هماهنگی بیشتری ورزش را در شهرستان قدس ترویج و حمایت نماییم.
همچنین در خصوص مجوز اماکن ورزشی سایر ادارات شهرستان اظهار کرد اداره کل ورزش و جوانان استان تهران متولی صدور هرگونه فعالیت باشگاه و مجموعه ورزشی در استان بوده که به طبع آن این اداره نیز به تمام دستگاهها تاکید دارد که فعالیت خود را در راستای اهداف این اداره لحاظ کند.
همچنین مومن معاونت ورزش سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قدس در این جلسه با بیان اینکه اصل ورزش در کار تیمی و منسجم ختم می شود گفت: نباید در ورزش همگانی و قهرمانی نگاه تک بعدی و یکنفره داشت بلکه می بایست کار گروهی و تیمی را در ورزش شهرستان قدس در دستور کار قرار داد.
وی ادامه داد در حال حاضر تمام امکانات و تجهیزات ورزشی در این شهرستان محیاست و باید تعامل میان دستگاهی ایجاد نموده و ورزشکاران را سازماندهی و ساماندهی کرد.
همچنین حسن پور مسئول تربیت بدنی آموزش و پرورش در این جلسه گفت: طبق قوانین موجود می بایست فعالیتها ی قهرمانی و همگانی را در شهرستان و به ویژه اموزش و پرورش گسترش داد چرا که این نهاد می تواند بعنوان یکی از ارکان توسعه ورزشی در میان قشر جوانان و نوجوان جامعه نقش به سزایی را ایفا کند.

در ادامه این جلسه حقیقی معاونت امور بانوان با بیان اینکه هدف اصلی ورزش های همگانی به دست آوردن نشاط و سلامتی برای همه اقشار است، بیان کرد: با گسترش ورزش صبحگاهی می توان از فردگرایی در جامعه جلوگیری کرد و افراد در گروه ها عضو شده که این امر به سلامت روانی و کاهش انواع استرس در افراد و گسترش نشاط اجتماعی کمک می کند .
وی پیشنهاد داد: ایجاد مسیر تندرستی با هدف افزایش مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی و گسترش فعالیت بدنی در اقشار مختف شهرستان، می تواند میزان تحرک در بین آحاد مردم را افزایش دهد و همچنین به سمت یک جامعه سالم و پویاتر گام برداشته می شود.