بنابر دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان ورود ورزشکار به زمین ورزشی (تمرینی یا مسابقه) بدون کارت بیمه ورزشی غیر مجاز است، در غیر این صورت کلیه حوادث احتمالی رخ داده به عهده مسئول باشگاه ،مربی و مسئولان برگزاری مسابقه‌ها خواهد بود و فدراسیون پزشکی ورزشی در این صورت تعهدی نخواهد داشت.

بیمه ورزشی تعهدی است بین فدراسیون پزشکی ورزشی و ورزشکار که در قبال حق بیمه‌ای که ورزشکار پرداخت می‌کند فدراسیون در زمان آسیب ورزشی طبق مقررات خود غرامت درمان را بر اساس تعرفه های دولتی پرداخت می‌کند.

برای دریافت کارت بیمه ورزشی هر ساله در ابتدای همان سال ورزشکاران شخصاً و یا از طرف گروه های مورد نظر خود در همه رشته ها می توانند به اداره ورزش و جوانان مراجعه کنند و با پرداخت تعرفه بیمه همان سال و کارت ملی ، کارت بیمه ورزشی خود را دریافت کنند و با خیالی آسوده به ورزش بپردازند. اگر تا به حال بیمه ورزشی نداشته اید، هیچ اشکالی ندارد اما بدانید که اتفاق یه بار رخ خواهد داد و آن زمان بیمه می تواند قسمتی از هزینه های درمان شما را بپردازد آن هم با مبلغی ناچیزی که بعنوان بیمه پرداخت کرده اید.

موارد مورد نیاز برای بیمه ورزشی :

۱- نام و نام خانوادگی

۲- کد ملی

۳- تاریخ تولد

۴- نوع رشته ورزشی

و مبلغ ۱۵ هزارتومان تعرفه بیمه سال ۹۷