نوروزی سرپرست اداره ورزش و جوانان به همراه پرسنل اداره و روءسای هیات های ورزشی از بنیاد بهزیستی کامرانی بازدید و از مسائل و مشکلات این مراکز از نزدیک آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان، پنج شنبه ۲۴ اسفند ماه طی بازدیدی نوروزی سرپرست اداره ورزش و جوانان به همراه پرسنل اداره و هیات های کوهنوردی، پرورش اندام، تکواندو،رزمی،نجات غریق، مربیان و ورزشکاران ورزشی از بنیاد بهزیستی کامرانی بازدید و از مسائل و مشکلات این مراکز از نزدیک آشنا شدند.

نوروزی با تاکید بر حمایت مادی و معنوی مسئولین شهرستان از اینگونه مراکز گفت:با توجه به این که این مرکز باری از مسائل اجتماع را به دوش میکشد و از افراد سالمند،آسیب دیده و نگهداری میکند خواهان نگاه ویژه مسئولین و خیرین نسبت به حمایت از این مراکز شد.