رضا گل محمدی ضمن حضور در اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس، به بازدید از کلیه ی واحدهای این اداره و بررسی عملکرد کارکنان پرداخت.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس؛ مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران به شهرستان قدس آمدند و نشستی صمیمی را با کارکنان اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس داشتند.

نوروزی ضمن عرض خیر مقدم و تبریک پیشاپیش به مناسبت عید نوروزدر خصوص مسائل دیده شده در مدت تصدی گری خود به صورت کلی مواردی را بیان کردند.

وی همچنین، در خصوص کمبود سرانه های ورزشی و عدم مزایای مناسب ورزشکاران در مسابقات، تبیین وضعیت موجود و تشریح چشم انداز آینده مبتنی بر طرح ها و برنامه های پیش بینی شده در دو بخش ورزش و جوانان به بیان مشکلات و موانع رشد و توسعه ی ورزش در شهرستان سخنانی را ایراد نمودند.

در ادامه ، پرسنل نقطه نظرات خود را ارائه داده و مدیر کل پس از استماع مشکلات کارمندان این اداره راهکارهای مثبت جهت ارتقاع ورزش شهرستان و عملکرد پرسنل سخنانی را بیان کردند.

در پایان، نشست صمیمی مدیر کل با کارمندان اداره ورزش و جوانان در محل اداره ورزش و جوانان شهرستان قدس،رضا گل محمدی گفت: باید در بخش جوانان فعالیت های بیشتری صورت پذیرد.

وی افزود: با توجه به (چارچوب سند توسعه بخش ورزش و جوانان استان تهران و همراستا برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) در دستور کار قرار گرفتن و فعال شدن ستاد ۲۰۲۰ در وزارت ورزش و جوانان  از کلیه کارکنان خدوم در عرضه تندرسی توقع تلاش بیش از پیش می رود که در راستای بالابردن سطح امنیت ورزشی، جذب ورزشکاران تمام تلاش خود را انجام دهند تا به یاری خداوند منان شاهد مدال آوری و حضور پررنگ جوانان شهرستان قدس در مسابقات بین المللی ۲۰۱۸ آسیایی و المپیک ۲۰۲۰ داشته باشیم.