هفته سوم از مسابقات فوتسال جام شهدا در رده نوجوانان در سالن الغدیر و هفته دوم در رده جوانان سالن ولیعصر (عج) جمعه۶ بهمن ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان؛ نتایج هفته سوم مسابقات فوتسال جام شهدا شهرستان قدس به شرح ذیل میباشد:

گروه ب

کاوسیه ب ۰ — یاران پورا ۵

شاهین طلائی ۰ — شهاب ب ۲

پارسیان ۹ — نفت پارس ۰

گروه الف

عقاب البرز ۶ — نفت پارس ۰

شهاب الف ۵ — آینده سازان ۰

رسپینا   ۳ -ستارگان شهرداری ۳

نتایج هفته دوم رده جوانان:

پایدار ۱ —   شهاب ۰

پارسیان ۴ — یاران پورا ۱

شاهین طلائی ۶ — هما ۰

نتایج هفته پنجم فوتبال شهرستان:

گروه ۲

فتح ۳ . شهاب ۱

یاران ۱   — اتحاد ۰