مسابقات فوتسال جام شهدا در سالن ولیعصر (عج) و الغدیر جمعه ۲۹ دی ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی؛ مسابقات فوتسال جام شهدا در سه رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان با شرکت ۲۶ تیم در ۶ گروه برگزار شد.
حسین نوروزی سرپرست، یدالله کرمی مسئول امور فنی اداره ورزش و جوانان، هیات فوتبال و اعضای کمیته برگزاری فوتسال در این دوره از رقابتها حضور یافتند.

نتایج دور اول مسابقات فوتسال جام شهدا
 رده نونهالان

شیرودی  ۱ — پایدار  E   صفر
شهرداری ج ۲ — یاران پورا ب ۰
شهدا کاوسیه الف ۳ — هما ۵
امید ایرانیان ب ۱ — پایدارب ۱
پارسیان ۳ — پایدار سی ۰
شهرداری (ه) ۶ — کاوسیه ب ۰
پایدار د ۰ — یاران پورا  الف ۰
یاران پورا الف ۲ — شهدا کاوسیه ۳
پایدار الف ۲ –امید ایرانیان الف ۰

نتایج هفته اول مسابقات فوتسال جام شهدا
رده جوانان

سالن ورزشی الغدیر
پارسیان  ۴ — رسپینا  ۰
هما     ۱ — شهاب  ۱۰
شاهین طلایی ۴ — یاران پورا ۳

نتایج هفته اول مسابقات فوتسال جام شهدا
رده نونهالان زیر ۱۴ سال
سالن ولیعصر (عج)

شهرداری (ه)  ۲ — یاران پورا ۰
شهاب ۷ — امید ایرانیان  ۰
پایدار الف ۳ — هما ۱
پارسیان ۱ — شاهین طلائی ۱

نتایج هفته دوم  مسابقات فوتسال جام شهدا
رده نوجوانان  
سالن ولیعصر (عج)

گروه الف
عقاب البرز  ۲  — شهاب الف ۱
رسپینا   ۲ — نفت پارس ۰
ستارگان شهرداری۱ — آینده سازان ۰

گروه ب

یاران پویا  ۳ — شاهین طلایی  ۱
پارسیان  ۶  — شهدای کاووسیه  ۰
شهاب ب  ۵  — نفت پارس ۰

نتایج هفته پنجم مسابقات فوتبال جام شهدا

️گروه ۱

یاران پورا ۲__ المپیک ۲
جاوید ۰ __ حافظ ۵
شهیدعالمی ۳  هما ۱